صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

اعضاء هيات مديره
هیأت مدیرة دورة دوازدهم انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

ریاست انجمن: آقای دکتر غفوری فرد

آقای دکتر قره‌پتیان - عضو اصلی

آقای مهندس هاشمی - عضو اصلی

آقای مهندس خوش‌خلق - عضو اصلی
 
آقای مهندس عنایتی - عضو اصلی
 
آقای مهندس بهزاد - عضو اصلی
  
آقای دکتر عسکریان - عضو اصلی
 
آقای مهندس اله داد - عضو اصلی
 
آقای مهندس بهادری - عضو اصلی
  
آقای مهندس حسینی - عضو اصلی

آقای دکتر جورابیان - عضو اصلی

آقای دکتر شیرزادی - عضو اصلی

آقای مهندس مهدوی‌نیا - عضو اصلی
 
آقای مهندس عادلیان - عضو علی البدل

آقای مهندس یوسف‌پور - عضو علی‌البدل
 

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت