صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

مطالعات قدرت

كميته مطالعات شاخه قدرت

مسئوليت هماهنگي اين شاخه به عهده آقاي دكتر قدرت اله حيدري است و تا كنون 11 كميته دراين ارتباط فعال شده اند.

اسامي مسئولين كميته ها و محل دبير خانه آنها به شرح زير مي باشند:

 

نام كميته مطالعات  مسئول كميته مطالعات  محل دبير خانه
خطوط انتقال نيرو  مهندس احمد فريدون درافشان  شركت قدس نيرو
ترانسفورماتورها  مهندس علي‌اصغر امجدي  شركت ايران ترانسفو
پستها و تجهيزات  مهندس عوض محمد پارسا  شركت پارس تابلو
ميدان الكترومغناطيس  دكتر حسام الدين صادقي  دانشكده برق- دانشگاه اميركبير
تلفات الكتريكي  دكتر قدرت اله حيدري  شركت متن
كنترل و حفاظت  دكتر حسين عسكريان  دانشكده برق- دانشگاه اميركبير
الكترونيك قدرت  دكتر مصطفي محمدي  دانشكده برق- دانشگاه خواجه نصير
كيفيت توان  دكتر سيد حسين حسيني  دانشكده برق- دانشگاه اميركبير
عايق‌ها  دكتر محسن پوررفيع عرباني  شركت مشانير
برنامه ريزي و توسعه شبكه  مهندس مسعود حجت  پژوهشگاه نيرو
مديريت مصرف انرژي  دكتر سعداله روحي لاريجاني  شركت متن
کوره های قوس های الکتريکی  آقای مهندس بهادران  ذوب آهن اصفهانصفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت