صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

اخبار سايت


گزارش بيستمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
بيستمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز شنبه 30/11/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن برگزار شد.
 ١٤:١٧ - يکشنبه ٨ اسفند ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش نوزدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
نوزدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روزچهارشنبه 29/10/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن مهندسين برق والكترونيك ايران برگزار شد.
 ١٩:٣٨ - جمعه ٨ بهمن ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش هجدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
هجدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روزچهارشنبه 27/09/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن برگزار شد.
 ١٢:١٣ - دوشنبه ٦ دی ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش هفدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
هفدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز شنبه 29/08/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن مهندسين برق والكترونيك ايران برگزارشد.
 ١٤:٣٥ - دوشنبه ٨ آذر ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارشي از شانزدهمين جلسة نهمين دورة هيأت‌مديرة انجمن
شانزدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت‌مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 31/07/1389 با حضور اعضاي هيأت‌مديره،‌ مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن برگزار شد.
 ١١:٠٩ - سه شنبه ٤ آبان ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ كتاب «سيستم‌هاي انتقال جريان متناوب انعطاف‌پذير»
ويرايش دوم كتاب «سيستم‌هاي انتقال جريان متناوب انعطاف‌پذير FACTS - مفاهيم و كاربردها» توسط انتشارات دانشگاه شهيد چمران منتشر شد.
 ١٥:٥٢ - يکشنبه ٢ آبان ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش پانزدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
پانزدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 31/6/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دانشكده برق دانشگاه صنعتي اميركبير برگزارشد.
 ٠٩:٤٩ - شنبه ٣ مهر ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش چهاردهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
چهاردهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 27/05/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن تشكيل شد.
 ١٦:٤٣ - يکشنبه ١٤ شهريور ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش سيزدهمين جلسه از نهمين دورة هيأت مديره انجمن
سيزدهمين جلسه از نهمين دورة هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 30/04/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن تشكيل شد.
 ١٨:١٦ - دوشنبه ٤ مرداد ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش دوازدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
دوازدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 26/03/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن تشكيل شد.
 ٠٨:٠٥ - چهارشنبه ٩ تير ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت