صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

اخبار سايت


گزارش يازدهمين جلسه از نهمين دوره هيأت‌مديره انجمن
يازدهمين جلسه از نهمين دورة هيأت‌مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 29/02/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن تشكيل شد.
 ١٤:١٢ - چهارشنبه ٥ خرداد ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش دهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
دهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 25/01/1389 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن تشكيل شد.
 ٠٧:٤٦ - چهارشنبه ١ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش نهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
نهمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 19/12/1388 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن تشكيل شد.
 ١٨:٣٤ - جمعه ٦ فروردين ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش هشتمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
هشتمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 28/11/1388 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در سالن كنفرانس نيروگاه طرشت تشكيل شد.
 ٠٨:٥٦ - سه شنبه ٤ اسفند ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش هفتمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
هفتمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 30/10/1388 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن مهندسين تشكيل شد.
 ٠٨:٤٣ - سه شنبه ٤ اسفند ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش ششمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
ششمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 25/09/1388 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن تشكيل شد.
 ٠٨:١١ - سه شنبه ٤ اسفند ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش پنجمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
پنجمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه 27/08/1388 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در سالن شماره 4 شركت متن تشكيل شد.
 ٠٧:٥٥ - سه شنبه ٤ اسفند ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش چهارمين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
چهارمين جلسه از نهمين دوره هيأت‌مديره انجمن از ساعت 30/17 تا30/19 روز چهارشنبه مورخ 29/07/1388 با حضور اعضاي هيأت مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در در دبيرخانه انجمن مهندسين تشكيل شد.
 ١٠:٠٧ - چهارشنبه ٦ آبان ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش سومين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
سومين جلسه از نهمين دوره هيأت‌مديره انجمن از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه مورخ 25/06/1388 با حضور اعضاي هيأت‌مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دفتر آقاي مهندس حجت برگزار شد.
 ١٧:١٧ - دوشنبه ٦ مهر ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش دومين جلسه از نهمين دوره هيأت مديره انجمن
دومين جلسه از نهمين دوره هيأت‌مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران از ساعت 30/17 تا 30/19 روز چهارشنبه مورخ 28/05/1388 با حضور اعضاي هيأت‌مديره،‌ مسئولين كميته‌ها، مسئولين و نمايندگان شاخه‌ها و ديگر مدعوين در دبيرخانه انجمن تشكيل شد.
 ١٧:٠١ - دوشنبه ٦ مهر ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت