صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

آئين نامة كميته ها

آئين نامه تشكيل كميته هاي مطالعات برق


 
1- شرايط عضويت در كميته هاي مطالعات

 حداقل شرايط عضويت در كميته هاي مطالعات ( اعضاي اصلي يا اعضاي غير حضوري ) دارا بودن مدرك مهندسي برق يا ساير رشته هاي ذيربط با كميته هاي مطالعات ، حداقل ده سال تجربه كاري ، سوابق تحقيقاتي ، دارا بودن مقالات علمي ، كتاب ، تجربه كاري و حسن شهرت در زمينه هاي تخصصي مي باشد . ضمناٌ نمره تخصصي هر فرد با توجه به آئين نامه‌هاي كميته بانيان علم و صنعت تعيين مي شود.

 2- تعداد اعضاي كميته مطالعات

 هر كميته مطالعات مي‌تواند 11 نفر عضو اصلي داشته باشند . ولي افراد واجد شرايط و علاقمند كه امكان حضور در جلسات را نداشته باشند، مي توانند به عضويت غير حضوري درآيند، مادام كه اين افراد به عضويت اصلي درنيايند حق راي نداشته و تأثيري درسقف تعداد اعضاء ‌ايجاد نمي‌كنند . تصميمات و مصوبات كميته‌ها با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد .

تبصره يك : براي انتخاب اعضاي كميته ها ، لازم است هيئت مؤسس ضمن دعوت از كارشناسان و متخصصان كشور دريك گردهمائي تخصصي ، تعداد 11 نفر را با انتخاب كارشناسان حاضر و واجد شرايط در جلسه به عضويت كميته مطالعات درآورد .

 تبصره دو : عضويت اعضاي كميته‌هاي مطالعات بايد به تصويب هيئت مديره انجمن برسد .

 3- تركيب اعضاي كميته مطالعات

 تلاش براين است افراد متخصص و آگاه در اين كميته عضو شوند و تركيب آنها ترجيحاً از دانشگاهها ،‌ صنايع بزرگ دولتي يا خصوصي ،‌ وزارتخانه هاي ذيربط ، مهندسين مشاور و صاحب نظران آزاد مي باشد .

 4- گروههاي كاري

 هر كميته مطالعات مي‌تواند چندين گروه كاري داشته باشد . شرط اصلي عضويت در گروههاي كاري علاقمندي و آگاهي به موضوعات مطالعاتي مي‌باشد . اما عضويت اعضاي گروههاي كاري بايد به تصويت كميته مطالعات برسد .

 5- مدت عضويت

مدت عضويت اعضاي كميته‌هاي مطالعات دوسال مي باشد و هرفرد مي‌تواند حداكثر در سه دوره به عضويت كميته درآيد . براي افراد خاص كه داراي تجربه و دانش بالائي باشند با تصويب هيئت مديره انجمن دوره عضويت آنها در كميته‌هاي مطالعات مي‌تواند افزايش يابد .

 6- جايگاه كميته

 كميته‌هاي مطالعات وابسته به انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران مي باشند و درصورت صلاحديد هيئت رئيسه انجمن، اعضاي اين كميته مي‌توانند به عضويت كميته ملي مطالعات برق ايران نيز در آيند . ضمناً دبيرخانه كميته‌هاي مطالعات مي‌تواند در هريك صنايع دولتي يا خصوصي و يا دانشگاهها تشكيل گردد .
 

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت