صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

تهران

 

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران - شاخة تهران

 

 

 

اعضاي هيأت مديره:

نام و نام خانوادگي محل خدمت /سمت مسؤوليت در شاخه
آقای مهندس محمد علی وحدتی   رئيس
آقای مهندس سعید مهذب ترابی   نائب رئيس
آقای‌مهندس‌احمدفریدون‌درافشان   دبير
آقای مهندس محمد رضا خانیکی   خزانه دار
آقای مهندس حمید رضا صالحی   عضو
آقای مهندس محمود احمدی پور   عضو
آقای مهندس  محمود خبازيان   عضو
آقای مهندس  بهمن مسعودي   عضو
آقای مهندس مرتضی بهادری   عضو
آقای دکتر محمد تقی بطحایی   عضو
آقای مهندس محمد باقر خرازی   عضو
آقای مهندس  سيد علي بربند   عضو
آقای مهندس  عليرضا حدادي   عضو
آقای دکتر سيد محمدشهرتاش   عضو

 

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت