صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

چهارمحال و بختياري

 

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران - شاخة چهارمحال و بختياري

 

ارتباط مستقيم با پايگاه اينترنتي شاخة چهارمحال و بختياري

 

تاريخچة

اعضاي هيأت مديره

اطلاعات تماس با شاخه

اخبار شاخه

انتخابات شاخه

سمينار ها

 

تاريخچة:
دردست تهيه

بالاي صفحه

اعضاي هيأت مديره:

نام و نام خانوادگي محل خدمت /سمت مسؤوليت در شاخه
     
   
     
     
     
   
   
     
     
     
     

بالاي صفحه

اطلاعات تماس با شاخه:

  تلفن نمابر پست الكترونيك
رئيس شاخه      
دبير شاخه      
نشاني دبيرخانه:

بالاي صفحه

اخبار شاخه:

دردست تهيه

 

بالاي صفحه

انتخابات شاخه:

دردست تهيه

بالاي صفحه

سمينار ها:

دردست تهيه
 
 

بالاي صفحه

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت