صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

سيستان و بلوچستان

 

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران - شاخة سيستان و بلوچستان

 

 ارتباط مستقيم با پايگاه اينترنتي شاخه سيستان و بلوچستان

 

تاريخچة

اعضاي هيأت مديره

اطلاعات تماس با شاخه

اخبار شاخه

انتخابات شاخه

سمينار ها

 

تاريخچة:
دردست تكميل

بالاي صفحه

اعضاي هيأت مديره:

نام و نام خانوادگي محل خدمت /سمت مسؤوليت در شاخه
مهندس غلامعلي رخشاني مهر   شرکت برق منطقه ای سيستان و بلوچستان / معاونت برنامه ريزي

رئيس

دکتر محمد علي منصوري   استاد دانشگاه

نايب رييس

مهندس عليرضا پرنده مطلق   شرکت برق منطقه ای سيستان و بلوچستان / مدير ديسپاچينگ

خزانه دار

دکتر سيد مسعود برکاتي استاد دانشگاه

دبير

دكتر احمدي شکوه استاد دانشگاه

بازرس

مهندس محمد باغباني  

عضو

مهندس محبعلي قزاق جاهد  

عضو

مهندس محمود رضا سروش  

عضو

مهندس مصطفي حسينخاني  

عضو

مهندس جمشيد بامدي  

عضو

دكتر محمود اکاتي صادق  

عضو

مهندس احمد کاظمي  

عضو

بالاي صفحه

اطلاعات تماس با شاخه:

  تلفن نمابر پست الكترونيك
رئيس شاخه      
دبير شاخه  2416685 - 0541  2416685 - 0541  
نشاني دبيرخانه: زاهدان – حدفاصل دانشگاه 37 و 39    کد پستي  873/98135  شرکت سهامي برق منطقه اي س و ب

بالاي صفحه

اخبار شاخه:

1. دردست تكميل

 

بالاي صفحه

انتخابات شاخه:

دردست تكميل

 

بالاي صفحه

سمينار ها:

دردست تكميل

بالاي صفحه

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت