صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

انتخابات سال 96 انجمن

انتخابات سال 1396 هیأت‌مدیرة انجمن

ضمن تشكر از مشاركت فعال همه اعضاي محترم انجمن و همچنين تلاش‌هاي ارزندة تمامي دبيرخانه‌هاي شاخه‌ها به اظلاع مي‌رساند، فرآيند اخذ راي و برگزاري انتخابات در ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 8 آذرماه 96 پايان يافت.
ضمن تبريك به منتخبين محترم، نتايج انتخابات كه به تصويب هيأت رييسة محترم مجمع رسيده را به شرح زير و به ترتيب آراي كسب شده اعلام مي‌دارد:


1 آقاي دكتر گئورگ باباملك قره‌پتيان 
2 آقاي دكتر حسن  غفوري فرد
3 آقاي مهندس عبدالوحيد مهدوي نيا
4 آقاي دكتر سليمان شيرزادي
5 آقاي مهندس فرامرز سپري
6 آقاي مهندس محمد اله داد
7 آقاي مهندس غلامرضا خوش‌خلق
8 آقاي دكتر محمود جورابيان
9 آقاي دكتر حسين عسكريان ابيانه
10 آقاي مهندس سيدزمان حسيني
11 آقاي مهندس سيدمحمد هاشمي
12 آقاي مهندس سعيد مهذب ترابي
13 آقاي مهندس فريدون خودنيا
14 آقاي مهندس ناصر يوسف‌پور
15 آقاي دكتر مصطفي رجبي مشهدي
صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت