صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

تعاوني مسكن
 

 تعاونی مسکن انجمن

آرشيو اطلاعيه هاي قبلي تعاوني مسكن

فايل حاوي تصاوير سند مالكيت زمين واحدهاي آپارتماني (حدود 3 مگابايت)

 

اطلاعية شماره (9):

در جلسة مورخ 21/12/87 هيأت مديرة انجمن، گزارش آخرين اقدامات انجام شده  از طرف مديرعامل محترم تعاوني مسكن ارائه و مقرر شد تصاوير مجوز نهايي و مكاتبات اخير مسؤولين تعاوني مسكن جهت اطلاع اعضاء محترم در سايت درج شود.


   فايل حاوي متن اطلاعية شماره 9>>

 

اطلاعية شماره (10):

مذاكرات جلسه مجمع عمومي ساليانه تعاوني مسكن

 

صورتجلسه مجمع صفحة اول

صورتجلسه مجمع صفحة دوم

پلان جديد واحدهاي ويلايي

 

 

 

 

 نشاني: ساري، بلوار امير مازندراني، روبروي بيمارستان اميرمازندراني، ساختمان پزشكان صدرا، طبقة چهارم، صندوق پستي: 1655-48175    تلفن : 2257225-0151   و 2258224-0151                                                                     


صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت